Vào Facebook nhanh và đầy đủ nhất 06/2012


Bước 1: Chỉnh sửa file hosts


Bạn mở file hosts nằm trong thư mục etc theo đường dẫn: C:\Windows\System32\drivers\etc bằng trình soạn thảo textNotepad và thêm vào các dòng IP bên dưới và nhấn Ctrl + S hoặc Save.
File hosts vào Facebook cho cả 3 mạng FPT, Viettel và VNPT


66.220.149.11 facebook.com
69.171.288.74 www.facebook.com
69.171.288.40 m.facebook.com
69.171.234.22 vi-vn.connect.facebook.com
69.171.299.76 vi-vn.facebook.com
69.171.224.39 login.facebook.com
69.171.229.72 apps.facebook.com
66.220.151.30 vupload.facebook.com
66.220.146.105 upload.facebook.com
69.171.224.53 connect.facebook.com
69.171.229.75 graph.facebook.com
96.17.180.147 static.ak.connect.facebook.com
66.220.147.55 developers.facebook.com
69.171.224.39 error.facebook.com
69.171.299.76 register.facebook.com
69.171.234.39 blog.facebook.com
65.172.31.57 profile.ak.fbcdn.net
203.106.85.169 photos-a.ak.fbcdn.net
203.106.85.59 photos-b.ak.fbcdn.net
203.106.50.19 photos-c.ak.fbcdn.net
203.106.85.42 photos-d.ak.fbcdn.net
203.106.85.163 photos-e.ak.fbcdn.net
203.106.85.59 photos-f.ak.fbcdn.net
58.27.86.80 photos-g.ak.fbcdn.net
203.106.50.25 photos-h.ak.fbcdn.net
96.17.180.136 static.ak.fbcdn.net
96.17.180.139 b.static.ak.fbcdn.net
96.63.189.59 developers.facebook.com
69.171.229.72 pixel.facebook.com
69.171.234.38 api.facebook.com
96.17.180.139 external.ak.fbcdn.net
96.17.180.162 creative.ak.fbcdn.net
69.171.227.26 chat.facebook.com
66.220.145.63 bigzipfiles.facebook.com
69.63.179.70 secure.facebook.com
Bước 2: Cấu hình DNS


* Cấu hình DNS cho Windows 7: Click vào icon Network Internet Access dưới thanh taskbar - Open Network and Sharing Center >> Local Area Network - Properties - chọn Internet Protocol version 4 - Propeties - chọn Use the following DNS server addresses: gõ vào khung Preferred DNS Server và Alternate DNS Server lần lượt như sau: 8 8 8 8/ 8 8 4 4 - Nhấn OK
* Cấu hình DNS cho Windows XP: Start - Control Panel - Network Connection - Properties - Internet Protocol (TCP/IP) - Properties - chọn Use the following DNS server addresses: gõ vào khung Preferred DNS Server và Alternate DNS Server lần lượt như sau: 8 8 8 8/ 8 8 4 4 - Nhấn OK.


Hướng dẫn cấu hình DNS bằng hình ảnh:Hình ảnh
Click phải vào biểu tượng internet.

Hình ảnh
Click vào chữ Open Networks and Sharing Center.

Hình ảnh
Click vào chữ Local Area Connection (Nếu bạn dùng wifi thì click vào tên của kết nối wifi nhé)Click vào chữ Properties.

Hình ảnh
Click chọn Interner Protocal (TCP/IPv4), sau đó click vào chữ Properties.

Hình ảnh
Nhập DNS của Google như trong hình.

Cuối cùng, Bấm OK và vào Facebook chơi thôi.

Labels: , , , , ,Leave A Comment: