Up ảnh đơn giản lên Wall (tường)

Bước 1: Chọn Hình ảnh như hình dưới.


Bước 2: Chọn Đăng ảnh (từ ổ đĩa của bạn).

Bước 3: Chọn mục Duyệt.

Bước 4: Chọn ảnh cần upload và Open.

Bước 5: Sau đó chọn Chia sẻ để hoàn tất việc up ảnh lên tường.

Và cuối cùng chờ đợi thành quả 

Labels: , , ,Leave A Comment: