Up ảnh Facebook thông qua Email

Bước 1: Chọn Hình ảnh như hình dưới.


Bước 2: Chọn Đăng ảnh như sau.

Bước 3: Chọn phần Tải lên qua Email.

Bước 4: Các bạn chú ý điểm sau nhé:
Vòng khoanh tròn 1: là địa chỉ Email đích mà các bạn sẽ gửi (Điền vào phần To trong Mail của các bạn)
+ Để gửi ảnh lên trang cá nhân của bạn thì các bạn sẽ gửi ảnh lên Facebook thông qua Email mà lúc các bạn đăng nhập Facebook nhé.

Để chi tiết hơn các bạn Click và phần mình đã khoanh đỏ
(2)
bên dưới.

Sau chọn xong phần 2 các bạn sẽ thấy như hình dưới: 

Và đây là Email các bạn dùng để gửi ảnh lên Facebook.

Bước 5: Đăng nhập vào Email của các bạn nhé.

Và vào phần Soạn thư để gửi:

Chú ý : 
+ Phần To: Chính là Email mà mình chọn ở phần (1) 
+ Chọn các tập tin đính kèm vào trong thư.

Sau khi gửi xong các bạn vào Album Ảnh sẽ thấy 1 thư mục “Tải ảnh lên từ di động”như này là thành công 

Labels: , , ,Leave A Comment: