Sử dụng trình duyệt Opera

Các bạn tải Opera tại đây:

Sau khi tải về chạy Opera nhấn Ctrl + F12 => Vào thẻ Webpages 
Mục Opera Turbo các bạn chọn On => OK.

Và bây giờ các bạn vào Facebook bình thường:

+ Nhược điểm: Cách này tuy có vào dc Facebook nhưng tốc độ Load chậm và ko Upload dc ảnh.

Labels: , ,Leave A Comment: