Sử dụng trình duyệt Opera Tor

OperaTor là trình duyệt dựa trên Opera nhưng có thêm tính năng tự tìm và sử dụng các proxy. Khi truy cập, bạn có thể gặp phải ngôn ngữ lạ do Opera dùng proxy của nước đó, bạn kéo trang web xuống để chọn lại Tiếng Anh.


Nhược điểm: Vào Facebook hơi chậm, ko Upload dc ảnh !

+ Download Opera Tor bản Portable ở đây:

Labels: , , , ,Leave A Comment: