Sử dụng Tool Easy Facebook For You 4.5

Sử dụng Tool Easy Facebook For You 4.5 (Tác giả: Nguyễn Gia Phú) 

+ Các bạn tải tool ở đây:


+ Lưu ý để chạy dc tool máy các bạn phải có .NET Framework 2.0 trở lên. Nếu chưa có thì có thể download ở đây:

Giao diện Tool:

Cách sử dụng: các bạn chọn mạng phù hợp (FPT, VNPT…) sau đó chọn Thiết lập kết nối vậy thôi. Chỉ cần thực hiện bước này một lần, rồi tắt chương trình đi là bạn có thể truy cập vào Facebook thoải mái các lần sau này.
  • Để ngưng liên kết, bạn click vào "Ngắt Kết Nối".
  • Trường hợp trước đây bạn đã từng chỉnh sửa file Hosts thì bạn cần xóa hết đi những thông số IP cũ đi.
  • Hoặc bạn có thể vào menu Option => Reset Hosts File để trả file Hosts về những thông số mặc định ban đầu.

Kinh nghiệm dung tool:
  • Chỉ cần Thiết Lập Kết Nối lần đầu tiên, các lần sau bạn không cần phải làm nữa. Sau khi Thiết Lập Kết Nối, bạn có thể tắt chương trình đi mà không gây ảnh hưởng gì.
  • Hiện tại với mạng VNPT vẫn chưa Upload được ảnh và phim. Các bạn có thể xài tạm, chờ phiên bản mới để sửa lỗi Upload cho mạng VNPT.
  • Muốn Reset file Hosts, bạn phải click " Ngắt Kết Nối" trước.
  • Khi nhấn Reset, file Hosts của bạn sẽ được trả về những thông số mặc định ban đầu. Vì vậy bạn cần lưu giữ lại những thông số IP cần thiết trước khi Reset Hosts File.

Labels: , , ,Leave A Comment: