Sử dụng phần mềm Ultra surf

+ Tải phần mềm tại địa chỉ:


+ Hướng dẫn sử dụng trên trình duyệt Firefox: Các bạn tải phần mềm về sau đó chạy Fileu1008.exe. Rồi cấu hình như sau: Vào Option của Ultra Surf

Trên trình duyệt Firefox các bạn vào: Tool => Option => Advanced => Network => Settings 

+ Ưu điểm: Tốc độ vào Facebook khá nhanh, ổn định và upload dc ảnh.

+ Lưu ý: Nếu bạn thoát Ultra Surf, bạn sẽ không vào được Facebook. Vì thế bạn hãy cứ để Ultra Surf chạy khi đang dùng Facebook, khi không dùng Facebook nữa thì tắt đi cũng được.

Labels: , , ,Leave A Comment: