Sử dụng các proxy/socksĐể tìm được các proxy/socks, bạn có thể truy cập vào một số trang proxy miễn phí như: 

+


+

Khi truy cập vào, bạn sẽ nhận được một danh sách các địa chỉ IP và cổng (IP Address Port) theo định dạng:67.191.239.117:10079, phía trước dấu hai chấm: là địa chỉ IP, và phía sau là cổng. Sau khi có địa chỉ rồi, bạn vào thiết lập của trình duyệt như sau:

Firefox: Tools > Options > Advanced > Networks > Settings > Manual Proxy
Configurations > Socks Host.

Internet Explorer: Tools > Internet Settings > Connections > Lan Settings >
Use a Proxy Server for you LAN.

Chrome: Options > Under the Hood > Change Proxy Settings > Connections > Lan
Settings > Use a Proxy Server for you LAN.

Opera: Tools > Preferences > Advanced > Networks > Proxy Servers.

Sau đó bạn điền địa chỉ IP và port vào, OK để bắt đầu sử dụng.

Ví dụ: Bạn truy cập vào trang http://sockslist.net để lấy proxy, chọn một quốc gia không bị chặn Facebook (Hoa Kỳ) > nhấn liên kết check. Trong trang mới, bạn sao chép dãy số dưới khung Proxy list to check > các bước tiếp theo bạn làm theo hướng dẫn ở trên.

Đánh giá: Cách này vào Facebook chậm và nguy hiểm. Khi bạn lấy 1 số địa chỉ IP ở USA chẳng hạn và sử dụng để truy cập. Facebook sẽ khóa tài khoản nếu bạn không xác nhận . Vì nhiều lúc chúng ta đăng nhập với 2 địa chỉ IP khác nhau do đó để mang tính bảo mật nên Facebook sẽ yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu.

Labels: , , , ,Leave A Comment: