Phần mềm truy cập Facebook hiệu quả nhất

Hướng Dẫn Sử dụng (Windows)

 1. Tải chương trình về máy.
 2. Giải nén dùng chương trình như Winrar hoặc Winzip.
 3. Chạy file Facebook.exe với quyền Administator nếu máy bạn chạy Windows 7, Vista, Server 2008.
 4. Chương trình sẽ tự chạy và cập nhật thông tin IP.
 5. Hoàn thành.
Lưu ý quan trọng: Nếu không thể chạy chương trình tức là máy bạn chưa cài Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package.
Bạn có thể cài nó bằng cách chạy file vcredist_x86.exe có trong file tải về. Nếu là Windows 7 thì không cần.

Hướng Dẫn Sử dụng (Apple OS X)

 1. Tải chương trình về máy.
 2. Giải nén chương trình vào thư mục nào đó.
 3. Chạy Terminal (Nhấn Spotlight, hoặc Command+Space, rồi gõterminal).
 4. Dùng Terminal đi đến thư mục đã giải nén chương trình bằng lệnhcd. Ví dụ: cd /home/username/.
 5. Chạy lệnh: sudo python Facebook.py
 6. Hoàn thành.
Chương trình viết bằng Python 2.7 trên PyCharm/Ubuntu.

Tải về chương trình

Hãy chọn hệ thống bạn đang sử dụng

Labels: , , ,Leave A Comment: