File hosts mới nhất để vào facebookĐây là file hosts mới nhất dành cho mọi người dùng để truy cập facebook. Trong file hosts tại địa chỉ ổ  C:->Windows->System32->drivers->etc mọi người add các địa chỉ sau:
125.252.224.88 facebook.com
125.252.224.88 www.facebook.com
69.63.181.12 apps.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 www.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 register.facebook.com
153.16.15.71 bigzipfiles.facebook.com
153.16.15.71 pixel.facebook.com
66.220.153.11 apps.facebook.com
66.220.153.11 facebook.com
66.220.153.11 www.facebook.com
66.220.153.11 login.facebook.com
Sau đó mọi người đổi DNS của máy tính thành DNS của Google là8.8.8.8 và 8.8.4.4 là có thể vào facebook, upload ảnh thoải mái. Và đừng quên chia sẻ với mọi người nha

Labels: , , ,Leave A Comment: