Cách vào Facebook qua OpenDNS

Đây là một công cụ rất nhẹ (định dạng .bat) do một thành viên trong team
Anhso viết. Về cơ bản nó giống với cách nhập tay DNS để truy cập vào Facebook,
nhưng nay với một giao diện đơn giản hơn sẽ giúp bạn nhanh chóng đổi DNS để vào
facebook, cũng như khi muốn tắt nó đi
Công cụ này được bảo đảm không có virus bởi team Anhso.net,
vì thế bạn có thể yên tâm chia sẻ cho bạn bè!
Giao diện chính trông như thế này:
Các bước để sử dụng (10s):
Bước 1: Copy link này vào trình duyệt:
http://truycapfacebook.com/dns.bat rồi enter, download về
Bước 2: Chạy file vừa download. Lưu ý nhỏ: với ai sử dụng WinVista hoặc Windows
7, bạn cần click chuột phải và chạy file DNS.bat đó với quyền Administrator
, như
thế này
Bước 3: Gõ số “2″ rồi ấn enter. Chương trình sẽ cài đặt DNS tự động cho bạn để
có thể vào Facebook
Khi nào bạn muốn tắt open DNS đi, chỉ cần chạy lại file DNS.bat, rồi gõ số “1″,
enter
Happy Facebooking!

Labels: , , , ,Leave A Comment: